dilluns, 14 de maig de 2012

Gravació "Signatura Posca 1"

Enllaç : Signatura Posca 1 

Posca sobre fusta

Gravació "Signatura Grafit 2"

Enllaç: Signatura Grafit 2 


Esprai sobre mur

Gravació "Signatura Grafit 1"

Enllaç: Signatura Grafit 1

Esprai sobre mur

Variants en la composició

La composició en so abarca termes tècnics molt complexos, però hi ha senzills i pràctics que donen prou variants.

Alhora de compondre amb so, cal tenir present que hi ha dos tipus d'espai que definiré com "simples" i "complexos". L'espai simple és aquell que abarca dues dimensions en l'espai auditiu i el complex és aquell on hi ha tres dimensions. Per al primer només calen uns altaveus frontals o uns auriculars. Per al segon cal un sistema d'audio que abarque tot un espai, el que es coneix com "surround".

Compondre en l'espai sonor suposa coneixer com poder ubicar en aquest els sons, jo donaré a coneixer els dos que he emprat per a les primeres composicions:

1- Emprant una ferramenta de control de "Pan" pots variar la posició del so en l'espai, però només d'esquerra a dreta.

2- Els decibels medixen la quantitat, la presencia d'un so, per tant tenim una segona variable a tenir en compte quan es compon amb so.


Gravació "Composició geomètrica: quadrat, cercle, triangle"

 Enllaç: Composició geomètrica: quadrat, cercle, triangle.

Aquarel·la sobre paper. 21 x 29,7 cm

Gravació "Signatura gran"

 Enllaç: Signatura gran 2

Posca sobre llenç. 25x31

diumenge, 6 de maig de 2012

Com presentar les peces

Reflexionant sobre la forma de presentar cada peça em surt un conflicte pel fet de que cada peça necessita un mitjà de reproducció i un mitjà d'escolta.
La forma de presentació en una exposició conté 3 components;
1: Un reproductor de audio
2: Un mitjà per a escoltar aquest audio(concretament uns auriculars)
3: Una cartela

El major problema el presenta el mitjà de reproducció, però malgrat aquest fet quedaria resolt emprant qualsevol mitjà capacitat per reproduïr audio i que tingués conexió a la llum. Un DVD que pugui reproduïr arxius en MP3, un discman, un reproductor de CD's de qualsevol tipus(discmans inclosos degut a que es poden conectar a la llum).